Default

Bedrijfsaansprakelijkheid

Het aantal schadeclaims tegen bedrijven is de laatste jaren drastisch toege-
nomen. Een op maat toegesneden aansprakelijkheidsverzekering is zeker
geen overbodige luxe en biedt u bescherming tegen een mogelijke aantasting
van de continuïteit van uw onderneming.

Bescherm uw onderneming tegen dergelijke financiële aanspraken

Als het gaat om een risico dat op de polis gedekt is, dan onderzoekt, betaalt
en regelt de verzekeraar de schade rechtstreeks met de wederpartij. Tevens
voert de verzekeraar verweer tegen ingestelde aanspraken.

De verzekerde aansprakelijkheden zijn:

  • de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt aan derden bij activiteiten
    in het kader van de beroeps/bedrijfsuitoefening
  • uiteraard is ook productaansprakelijkheid in de meeste gevallen verzekerd
  • aansprakelijkheid als eigenaar van gebouwen
  • schade die uw onderneming aan het milieu heeft toegebracht
  • de wettelijk vastgelegde werkgeversaansprakelijkheid
  • aansprakelijkheid voor schade aan zaken van uw eigen werknemers is
    meeverzekerd
Voor meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor.
Telefoon 0229-542764 of stuur een e-mail naar
info@niesten.nu

Brand- bedrijfsschade           Werkmaterieel             Bedrijfsrechtsbijstand
ZiekengeldTransport Bedrijfsaansprakelijkheid 
WIA- WGA risico Wagenpark Beroepsaansprakelijkheid 
Collectieve Ongevallen Fraude-beroving Vervoerdersaansprakelijkheid