Default

Bedrijfsrechtsbijstand

Er zijn talloze situaties denkbaar waarbij u juridische raad nodig heeft. Bijvoor-
beeld een discussie met een ontevreden klant loopt uit op een tuchtrechtelijke
klacht of het onderhoud van uw machines verloopt niet naar wens.

Rechtsbijstand met modulaire opbouw!

 • A. verkeer
  verzekert uw bedrijf en medewerkers wereldwijd van rechtshulp indien
  hen iets overkomt als zij voor uw bedrijf aan het verkeer deelnemen als
  fietser, voetganger, bestuurder of passagier van auto, trein, of vliegtuig.
 • B. bedrijfsvoering en incasso
  1. de arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke zaken.
  2. geschillen inzake het in gebruikzijnde bedrijfsonroerend goed. 
  3. incasseren van vorderingen na levering van diensten en goederen.
  4. geschillen met overheid inzake vergunningen.
  5. contractuele geschillen zoals inkoop bedrijfsinventaris, diensten- en 
     verzekeringsovereenkomsten.
 • C. inkoop
  omvat de inkoop van handelsgoederen grondstoffen of diensten direct
  bestemd voor het bedrijfsproces van het verzekerde bedrijf.
 • D. verkoop
  is er voor geschillen met afnemers van handelsgoederen en diensten.
Vor meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor.
Telefoon 0229-542764 of stuur een e-mail naar
info@niesten.nu

Brand- bedrijfsschade           Werkmaterieel             Bedrijfsrechtsbijstand
ZiekengeldTransport Bedrijfsaansprakelijkheid 
WIA- WGA risico Wagenpark Beroepsaansprakelijkheid 
Collectieve Ongevallen Fraude-beroving Vervoerdersaansprakelijkheid