Default

Beroepsaansprakelijkheid

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van onbedoelde
fouten die een (vrije)beroepsoefenaar maakt bij zijn werkzaamheden.
Een advocaat die per ongeluk een fatale termijn overschrijdt. Een architekt
die een rekenfout maakt. Fouten die grote financiële gevolgen kunnen hebben.

Een beroepsfout die uitsluitend vermogensschade tot gevolg heeft, is onder
uw gewone aansprakelijkheidsverzekering niet gedekt. 

De verzekering kan door veel beroepsoefenaren worden afgesloten

  • accountants, belastingadviseurs, ingenieurs, interim-managers
  • architekten, automatiseerders, advocaten, bemiddelaars

Dekking

  • Aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, veroorzaakt door uw
    nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke.
  • de kosten van verweer die door u moeten worden gemaakt indien u wordt
    aangesproken voor een (vermeende) beroepsfout.
Voor meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor.
Telefoon 0229-542764 of stuur een e-mail naar
info@niesten.nu

Brand- bedrijfsschade           Werkmaterieel             Bedrijfsrechtsbijstand
ZiekengeldTransport Bedrijfsaansprakelijkheid 
WIA- WGA risico Wagenpark Beroepsaansprakelijkheid 
Collectieve Ongevallen Fraude-beroving Vervoerdersaansprakelijkheid