Default

Brand- cq bedrijfsschade

Met de juiste maatregelen kunt u veel narigheid voorkomen. Toch kan het
gebeuren dat uw bedrijf met calamiteiten te maken krijgt en daardoor geheel
of gedeeltelijk stil komt te liggen.

Bedrijfspand(en), goederen, inventaris, machines en apparatuur

U kunt deze risico's uitstekend afdekken met een uitgebreide brandverzekering
die de materiële schade vergoedt. Bij bedrijfsstagnatie vangt de bedrijfsschade-
verzekering de wegvallende inkomsten op. Deze verzekering dekt ook vrijwel
alle kosten om uw bedrijf na een schade zo snel mogelijk operationeel en
bereikbaar te krijgen.

Dekking

  • de brandverzekering dekt brand, storm, blikseminslag, water, inbraak, diefstal
  • opruimingskosten, huurderving, kosten van tuinaanleg/bestrating, transport-
    en opslagkosten van geredde goederen en kosten tijdelijk ander onderkomen
  • de bedrijfsschadeverzekering dekt winstderving, lonen en alle vaste kosten
  • reconstructie van gegevens nodig voor de bedrijfsvoering, opnieuw opbouwen
    van uw klantendatabase

De uiteindelijke polis wordt precies afgestemd op uw bedrijfsrisico's. Deze risico's
hangen onder andere af van de locatie en bouwaard alsmede de werkzaamheden 
van uw bedrijf en eventuele preventieve maatregelen die u zelf neemt.

Voor meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor.
Telefoon 0229-542764 of stuur een e-mail naar
info@niesten.nu

Brand- bedrijfsschade           Werkmaterieel             Bedrijfsrechtsbijstand
ZiekengeldTransport Bedrijfsaansprakelijkheid 
WIA- WGA risico Wagenpark Beroepsaansprakelijkheid 
Collectieve Ongevallen Fraude-beroving Vervoerdersaansprakelijkheid