Default

Collectieve Ongevallen

Ongevallen

(Bedrijfs)ongevallen komen helaas regelmatig voor.
Naast de fysieke problemen levert dit vaak ook financiële gevolgen voor uw medewerker op.
Met de ongevallenverzekering vangt u voor uw medewerkers een groot deel van de financiële consequenties van een ongeval op. Dit is het geval wanneer één van uw medewerkers tijdens of buiten het werk
blijvend invalide wordt door een ongeval, of door een ongeval komt te overlijden.

De Ongevallenverzekering keert uit in twee gevallen:

  • bij overlijden door een ongeval
  • bij blijvende invaliditeit of blijvende arbeidsongeschiktheid door een ongeval.

De hoogte van de uitkeringen bepaalt u. Vaak wordt gekozen voor een bedrag dat
gerelateerd is aan het jaarsalaris. U kunt ook kiezen voor vaste kapitalen.

Voordelen

  • er is geen medische keuring nodig voor het sluiten van de verzekering
  • u bepaalt zelf de dekking en de hoogte van de verzekerde bedragen
  • 24-uurs dekking en functiedekking
Voor meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor.
Telefoon 0229-542764 of stuur een e-mail naar
info@niesten.nu

Brand- bedrijfsschade           Werkmaterieel             Bedrijfsrechtsbijstand
ZiekengeldTransport Bedrijfsaansprakelijkheid 
WIA- WGA risico Wagenpark Beroepsaansprakelijkheid 
Collectieve Ongevallen Fraude-beroving Vervoerdersaansprakelijkheid


á