Default

Fraude - Beroving

De fraude- en berovingsverzekering verzekert uw bedrijf tegen het verloren
gaan van geld en geldswaren als gevolg van onder andere: verduistering,
fraude, brand, verlies, diefstal, beroving en oplichting.

Uit onderzoek is gebleken dat 75% van alle ondernemers wel eens met
fraude geconfronteerd worden. In slechts 13% van die gevallen kon de schade
verhaald worden op de dader(s). De financiële gevolgen van fraude komen
rechtstreeks ten laste van het bedrijfsresultaat.

Fraude- en berovingsverzekering dekt onder meer:

 • aannemen van geld dat achteraf vals blijkt te zijn
 • verlies van geld/geldswaarden door diefstal of gewelddadige beroving uit
  uw bedrijf, brandkastinbraak
 • verlies en gewelddadige beroving tijdens persoonlijk geldswaardetransport
 • gewelddadige beroving indien geld verblijft bij directie of bedrijfsleider thuis
 • fraude door een werknemer of door derden
 • vermogensschade van uw cliënt ten gevolge van fraude door uw werknemer
 • kosten zoals rente, reconstructie data in computers, contractuele boetes,
  kosten van werkhervatting en bepaalde juridische kosten
Voor meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor.
Telefoon 0229-542764 of stuur een e-mail naar
info@niesten.nu

Brand- bedrijfsschade           Werkmaterieel             Bedrijfsrechtsbijstand
ZiekengeldTransport Bedrijfsaansprakelijkheid 
WIA- WGA risico Wagenpark Beroepsaansprakelijkheid 
Collectieve Ongevallen Fraude-beroving Vervoerdersaansprakelijkheid