Default

Gezinsongevallen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wat zijn de financiële gevolgen als u of
één van uw gezinsleden een ongeluk krijgt? Met de gezinsongevallen-polis
bent u verzekerd van financiële armslag na een ongeval.

Dekking

  • de verzekering voorziet in een uitkering bij overlijden of bij gehele
    en gedeeltelijke blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval
  • ongevallen die ontstaan als gevolg van een ziekte, een gebrek of een
    bestaande lichamelijke of geestelijke gesteldheid van een verzekerde
  • de verzekering is van kracht over de gehele wereld

Aanvullende dekking

  • kosten van tandheelkundige hulp voor kinderen € 500,-
  • daguitkering in geval van ziekenhuisopname van één of beide ouders

Combinaties                              1                 2                3                 4
Verzekerde bedragen:
bij overlijden                        €   3.500,-    €   3.500,-    €  3.500,-     €   3.500,-
bij blijvende invaliditeit          € 17.500,-    € 27.500,-    € 37.500,-     €  47.500,-
Cumulatieve dekking max 300%
bij 100% blijvende invaliditeit € 52.500,-   €  82.500,-    €112.500,-    €142.500,-

Voordelen Combipolis

Voor meer informatie neem contact op met ons kantoor.
Telefoon 0229-542764 of stuur een e-mail naar
info@niesten.nu


Woonhuis                  Doorlopende Reis en/of     Auto 
Inboedel AnnuleringMotor 
Kostbaarheden Pleziervaartuigen Oldtimer 
Rechtsbijstand Gezinsongevallen Caravan  
Aansprakelijkheid Bromfiets 

Uitvaart