Default

Kostbaarheden

Sommige kostbaarheden zijn zo bijzonder dat u ze graag goed wilt verzekeren.
De verzekering geldt voor allerlei soorten kostbaarheden, waaronder sieraden,
horloges, schilderijen, foto- en filmapparatuur, muziekinstrumenten e.d. 

Dekking en dekkingsgebied

 • uw kostbaarheden zijn verzekerd tegen materiële schade door diefstal,
  verlies of beschadiging
 • schilderijen, antiek, kunst, verzamelingen en audiovisuele apparatuur zijn
  alleen in het woonhuis verzekerd
 • de verzekering van kostbaarheden geschiedt op vaste taxatie (gedurende
  drie jaar na dagtekening van het taxatierapport)
 • voor andere voorwerpen wordt bij de schadevergoeding uitgegaan van de
  dagwaarde

De premie is afhankelijk van de waarde en het soort object. Het verzekerd
bedrag wordt gebaseerd op een recente aankoopnota of recent taxatierapport.

Belangrijk: de kostbaarhedenverzekering is alleen af te sluiten als onderdeel 
van een inboedelverzekering

Voordelen Combipolis

 • pakketkorting tot maar liefst 10 %
 • uitstekende schaderegeling
 • online uw polis(sen) inzien
Voor meer informatie neem contact op met ons kantoor.
Telefoon 0229-542764 of stuur een e-mail naar
info@niesten.nu


Woonhuis                  Doorlopende Reis en/of     Auto 
Inboedel AnnuleringMotor 
Kostbaarheden Pleziervaartuigen Oldtimer 
Rechtsbijstand Gezinsongevallen Caravan  
Aansprakelijkheid Bromfiets 

Uitvaart