Default

Overige Particuliere verzekeringen

Glasverzekering

Een glasverzekering is vaak een verzekerd onderdeel van een woonhuis- of inboedelverzekering. Het is veelal een zogenaamde natura-verzekering, omdat er geen geld, maar een nieuwe ruit wordt vergoed. Het is van belang te weten, dat in principe alleen glasbreuk is verzekerd en geen langzame vervuiling.

Indien u bijvoorbeeld dubbel glas, glas in lood of bovengemiddeld veel glas in uw woning heeft, is het verstandig om voor het afsluiten de voorwaarden daarop na te zien en daarop uw verzekering aan te passen.

Computerverzekering

Doel van de computerverzekering is om u schadeloos te stellen bij onvoorziene gebeurtenissen en daarom zijn in principe alleen reparatie- en vervangingskosten verzekerd. Afschrijving of normale waardevermindering is niet meeverzekerd.

Rijwielverzekering

De rijwielverzekering biedt dekking tegen schade aan en verlies van het rijwiel en/of de accessoires.
De rijwielverzekering vergoedt de schade die aan je fiets ontstaat door:

  • brand, ontploffing en blikseminslag;
  • diefstal (vaak met een eigen risico van bijvoorbeeld dertig procent);
  • alle andere van buiten komende onheilen, zoals verkeersongevallen (eigen risico van tien tot ongeveer 25 euro).

Praktisch alle schadeoorzaken zijn dus gedekt.
De rijwielverzekering is meestal een aflopende verzekering voor drie jaar. Bij beschadiging worden de herstelkosten vergoed. Bij diefstal of totaal verlies van het rijwiel binnen een halfjaar of een jaar (al naar gelang de polis) wordt de schade vergoed op basis van de verzekerde waarde. Dat is de nieuwwaarde van het rijwiel.
Daarna vindt vergoeding van de nieuwwaarde plaats onder aftrek van een in de polis genoemd afschrijvingspercentage. Vaak is dat een vast percentage per maand, bijvoorbeeld twee procent.

Woonbootverzekering

Als iets niet in een standaardproduct te vatten is, dan is dat wel de verzekering van woonschepen. De variatie is enorm, van klassieke schepen tot nieuwe betonnen casco's. Het zal duidelijk zijn, dat het bijbehorende verzekeringstarief niet in een standaard tarievenboekje past.

Wij kiezen ervoor om woonschepen te verzekeren op basis van een expertise vooraf, zodat duidelijk is welk risico verzekerd wordt en tegen welke waarde. Daarnaast worden duidelijke adviezen gegeven inzake preventie en onderhoud.

Kijk u in de voowaarden voor meer informatie.