Default

Transport

Indien u goederen (van derden) vervoert of laat vervoeren, loopt u het risico
dat er schade aan de lading ontstaat. Dit risico van schade kunt u afdekken
door het sluiten van een transportverzekering.

'All-risk' transportverzekering

Bij schade is het alleen van belang dat u aantoont dat deze schade is ontstaan
tijdens het transport alsmede de hoogte van het schadebedrag. De schade
moet aantoonbaar 'een van buiten komende oorzaak' hebben.

Naast het transport zelf kunt u het laad- en losrisico of zelfs de tijdelijke opslag
verzekeren. Belangrijk voordeel van deze goederendekking is, dat u ook bent
verzekerd tegen de kosten van averij-grosse en kosten ter voorkoming of
vermindering van schade en opruimingskosten.

Dekkingsmogelijkheden

  • in geval van een aantal vooraf genoemde oorzaken
  • in geval van totaalverlies
  • 'all-risk'

Met de transportverzekering zijn de zaken die u vervoert prima verzekerd tegen
schade of diefstal. Deze verzekering is ook bij uitstek geschikt voor de inhoud
van uw eventuele service/onderhoudswagens.

Voor meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor.
Telefoon 0229-542764 of stuur een e-mail naar
info@niesten.nu

Brand- bedrijfsschade           Werkmaterieel             Bedrijfsrechtsbijstand
ZiekengeldTransport Bedrijfsaansprakelijkheid 
WIA- WGA risico Wagenpark Beroepsaansprakelijkheid 
Collectieve Ongevallen Fraude-beroving Vervoerdersaansprakelijkheid