Default

Vervoerdersaansprakelijkheid

Als vervoerder van goederen kan uw opdrachtgever u aansprakelijk stellen voor
schade aan de getransporteerde goederen. Uw verantwoordelijkheid bestaat
eruit dat de goederen onbeschadigd aankomen op de plaats van bestemming.

Aansprakelijkheid is wettelijk geregeld en vastgelegd

 • Nationaal vervoer
  (AVC) de Algemene Vervoers Condities bepalen dat de vervoerder ten
  opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk is voor een gelimiteerd
  bedrag per kilo die verloren gegaan of beschadigd is.
 • Internationaal vervoer
  (CMR) de Convention relative au contract de Transport International
  de Marchandises par Route zijn dwingend van toepassing indien één
  van de landen waarvan of waarheen getransporteerd wordt aangesloten
  is bij deze conventie.
  De limitering van de maximale aansprakelijkheid is bepaald in de mondiale
  rekeneenheid, geheten Special Drawing Rights (SDR).

Deze verzekering voorziet in vergoeding van de schade, tot maximaal het gekozen
verzekerde bedrag van de polis op basis van bovengenoemde (wettelijke) bepalingen.

Voor meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor.
Telefoon 0229-542764 of stuur een e-mail naar
info@niesten.nu

Brand- bedrijfsschade           Werkmaterieel             Bedrijfsrechtsbijstand
ZiekengeldTransport Bedrijfsaansprakelijkheid 
WIA- WGA risico Wagenpark Beroepsaansprakelijkheid 
Collectieve Ongevallen Fraude-beroving Vervoerdersaansprakelijkheid