Default

Wat is WIA - WGA risico?

De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

In drie gevallen zal de werknemer een inkomensterugval ervaren:

1. Arbeidsongeschikten tot 35% krijgen geen uitkering meer uit de sociale
    wetgeving.
2. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten 80% tot 100% (IVA) krijgen
    een uitkering van 75% van het laatst verdiende loon. Dit is gebaseerd op
    het maximum dagloon.
3. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten 35% tot 80% (WGA) die minder dan de
    helft verdienen van wat ze zouden kunnen verdienen, vallen op den duur
    terug naar een uitkering die een percentage bedraagt van het minimumloon.

Inkomstenterugval verzekeren:

1. WIA-bodemverzekering

    Arbeidsongeschikten tot 35% komen niet in aanmerking voor een WIA-
    uitkering. U blijft als werkgever verantwoordelijk voor de reïntegratie en
    de salarisbetaling. De WIA-bodemverzekering ondersteunt met advies
    en actieve dienstverlening. Daarnaast ontvangt u gedurende één jaar
    een uitkering van 20% van het salaris van de zieke werknemer.

2. WIA-excedentverzekering

    Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten 80 tot 100% met een inkomen
    boven de dagloongrens vallen met een uitkering flink terug in hun inkomen. 
    De WIA-excedentverzekering kan 70% van hun inkomen verzekeren.

3. WGA-hiaatverzekering

   
Gedeeltelijk arbeidsongeschikten (35-80%) krijgen te maken met een flinke
    inkomensdaling, het WGA-hiaat. De WGA-hiaatverzekering keert uit tot 70%
    van het oude salaris, afhankelijk van het geldende uitkeringspercentage dat
    hoort bij de mate van arbeidsongeschiktheid.

Wilt u hierover meer informatie?

Neem dan contact op met ons kantoor. 
Telefoon 0229-542764 of stuur een e-mail naar
info@niesten.nu

Brand- bedrijfsschade           Werkmaterieel             Bedrijfsrechtsbijstand
ZiekengeldTransport Bedrijfsaansprakelijkheid 
WIA- WGA risico Wagenpark Beroepsaansprakelijkheid 
Collectieve Ongevallen Fraude-beroving Vervoerdersaansprakelijkheid