Default

Werkmaterieel

Bij uw logistieke, productionele werkzaamheden maakt u gebruik van machines.
Variërend van vorkheftrucks tot graafmachines. Tijdens werkzaamheden kan
er niet alleen schade ontstaan aan de voertuigen zelf, maar u kunt ook schade
veroorzaken aan derden.

De werkmaterieelverzekering 

Deze verzekering dekt in de eerste plaats de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsdekking (WAM) voor motorisch voortbewogen objecten.

De rubriek WA kent verschillende dekkingsvormen:

 • alleen verkeersrisico
 • verkeers- en werkrisico en of uitgebreid met aansprakelijkheid
  van de opdrachtgever

Dekking verder uitbreiden

 • afzonderlijk, facultatief mee te verzekeren WA-dekking voor kabel- en/of
  leidingschade en voor regie aansprakelijkheid. Deze dekking is onmisbaar
  voor werkmaterieel dat gebruikt wordt voor graaf- /grondwerkzaamheden
 • dekking voor schade aan eigen zaken en voor extra kosten na schade
 • dekking voor schade door eigen gebrek (casco) tot ouderdom van vijf jaar
 • in de rubriek casco kunt u kiezen uit Brand, Beperkt Casco, Casco en/of
  inclusief eigen gebrek
 • de extra dekking Schade bestuurder van werkmaterieel geeft de bestuurder
  recht op vergoeding van de door hem geleden letselschade, mits hij een
  werknemer is van uw bedrijf
Voor meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor.
Telefoon 0229-542764 of stuur een e-mail naar
info@niesten.nu

Brand- bedrijfsschade           Werkmaterieel             Bedrijfsrechtsbijstand
ZiekengeldTransport Bedrijfsaansprakelijkheid 
WIA- WGA risico Wagenpark Beroepsaansprakelijkheid 
Collectieve Ongevallen Fraude-beroving Vervoerdersaansprakelijkheid