Default

Ziekengeld en WGA

Ziekengeld en Reïntegratie (WGA)

Met een ziekengeldverzekering verzekert u zich tegen de kosten van loon-
doorbetaling bij ziekte van werknemers gedurende de eerste twee ziektejaren.
Na twee jaar loondoorbetaling krijgt een arbeidsongeschikte werknemer
een uitkering via UWV. Als werkgever betaalt u jaarlijks premie aan UWV.

Eigenrisicodragerschap voor de WGA

Voor veel werkgevers is het aantrekkelijk Eigenrisicodrager te worden.
Redenen om uit te stappen bij UWV en het risico voordeliger bij een
verzekeraar onder te brengen. Uitstapmoment bij het UWV is per 1 juli of
per 1 januari. Opzegging bij het UWV voor 1 april of voor 1 october.

Wat zijn uw voordelen:

      Lagere premie

  • lagere en stabiele premie drie jaar vast
  • extra korting in combinatie met ziekengeldverzekering

 Zaken doen met een re-integratiespecialist

  • re-integratievisie vanaf de 42e week
  • 100% re-integratievergoeding
  • professionele hulp en ondersteuning

Inloop en uitloop verzekerd

  • medewerkers die een halfjaar voor ingangsdatum van het contract 
    ziek zijn geworden, zijn gewoon meeverzekerd
  • de uitloop is verzekerd tot twee jaar na het einde van het contract

Benieuwd wat u kunt besparen?

Voor meer informatie. Bel vandaag nog naar ons kantoor.
Telefoon 0229-542764 of stuur een e-mail: info@niesten.nu  

Brand- bedrijfsschade           Werkmaterieel             Bedrijfsrechtsbijstand
ZiekengeldTransport Bedrijfsaansprakelijkheid 
WIA- WGA risico Wagenpark Beroepsaansprakelijkheid 
Collectieve Ongevallen Fraude-beroving Vervoerdersaansprakelijkheid


á