Default

Alles over hypotheekbescherming


Veel verzekeraars hebben hypotheekbeschermingsproducten. Er zijn veel soorten en het prijsniveau kan onderling aardig schelen. Deze produkten bieden bescherming tegen inkomensterugval door bijv. arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Patrick informeert u welke mogelijkheden er voor u zijn. Wilt u zichzelf verdiepen in de mogelijkheden? Kijk dan eens op de volgende website: http://allesoverhypotheekbescherming.nl/