Default

De Belasting & Uw Hypotheek

 

Boxenstelsel

Het Nederlandse belastingstelsel is een boxenstelsel. Inkomen uit arbeid en  eigen woning vallen in Box I. Sinds 1 januari 2001 is bepaald dat u maximaal 30 jaar uw hypotheekrente mag aftrekken van de belasting. Tenzij uw hypotheek een kortere looptijd heeft natuurlijk.

Kapitaalverzekering

Aan een levenhypotheek en een spaarhypotheek is een kapitaalverzekering gekoppeld. U bent verplicht de uitkering van deze verzekering te gebruiken voor het aflossen van uw hypotheek. De kapitaalverzekering valt in Box I, onder de fiscale vrijstelling. De uitkering van de verzekering is dat ook, maar tot een maximaal bedrag. Bij uitkering vervalt de renteaftrek.

Beleggingshypotheek

Heeft u een beleggingshypotheek? Het vermogen dat u hiermee opbouwt valt in Box III. U betaalt dan  30% over een fictief rendement van 4%, wat neerkomt op 1,2% belasting over het gemiddeld uitstaand vermogen in een jaar.

Rente eigen woning

Heeft u naast uw hypotheek een doorlopend krediet of een persoonlijke lening die u gebruikt voor verbouwing of verbetering van uw huis? Dan is ook deze rente (rente eigen woning) aftrekbaar. Wel bonnetjes bewaren, want u moet kunnen aantonen dat de lening voor dat doel is afgesloten.