Default

De Bijleenregeling

 

Per 1 januari 2004 is de bijleenregeling van kracht geworden. De regering hoopt hiermee huiseigenaren bij verhuizing te ontmoedigen om hun overwaarde na verkoop volledig te gebruiken voor andere zaken dan de financiering van het nieuwe onderkomen. Ook al lijkt de regeling op het eerste gezicht vrij logisch, met deze maatregel worden uw mogelijkheden om te verhuizen anders. Dit vereist een deskundige analyse van de uitgebreide mogelijkheden.

De hypotheekrenteaftrek is ooit ingevoerd voor de financiering van de aankoop, onderhoud en verbetering van de eigen woning. Het voordeel van de renteaftrek was voor veel verhuizende huiseigenaren reden om de volledige aankoop te financieren. Volgens de overheid gebruikten zij de overwaarde liever voor andere zaken zodat zij konden profiteren van maximaal fiscaal voordeel. Door de bijleenregeling wordt u aangemoedigd om de overwaarde in ieder geval grotendeels te gebruiken voor de financiering van uw nieuwe woning.

Overwaarde ---> Vervreemdingssaldo 

De verkoopwinst die u behaalt bij de verkoop van uw woning, de zogenoemde overwaarde, berekent de belastingdienst door de opbrengst te verminderen met de verkoopkosten en de resterende hypotheekschuld. Bij de verkoopkosten moet gedacht worden aan makelaarskosten. Het resultaat van deze berekening wordt door de belastingdienst geen overwaarde of winst, maar vervreemdingssaldo genoemd.

Het vervreemdingssaldo moet u vervolgens in mindering brengen op de nieuwe maximaal mogelijke hypotheek, het saldo van de aankoopprijs plus kosten. Met andere woorden: u kunt ervoor kiezen een lagere hypotheek te nemen door het vervreemdingssaldo in mindering te brengen. Maar daarnaast kunt u ook kiezen voor het aangaan van een financiering met een niet aftrekbaar leningdeel ter grootte van maximaal het vervreemdingssaldo.

Vraag Patrick naar de gevolgen die deze nieuwe regeling heeft voor uw situatie.