Default

Veranderingen koop-woningmarkt


1. Inleiding
Om de woningmarkt, voor koopwoningen vlot te trekken zijn structurele hervormingen noodzakelijk. Het is essentieel om relatief hoge hypotheekschulden te verminderen en tegelijkertijd het vertrouwen op de woningmarkt te herstellen.
Het gaat onder andere om de volgende maatregelen:
• de hypotheekrente blijft aftrekbaar, maar vanaf 2013 moeten nieuwe hypotheken in 30 jaar volledig en tenminste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.
• De overdrachtsbelasting voor woningen wordt permanent verlaagd tot 2%.

2. U bent starter
*
De hypotheekrente is en blijft aftrekbaar bij volledig aflossing van de lening in 30 jaar. Dit geldt met name voor annuïtaire en lineaire hypotheken.
* Bij een aflossingsvrije hypotheek vervalt het recht op aftrek.

* De overdrachtsbelasting blijft op 2% in plaats van 6%, zoals het was.

* In 2018 mag de maximale omvang van de hypotheek niet meer hoger zijn dan de marktwaarde van de woning (100%). Dit wordt de verlaging van de Loan to Value (LTV)-ratio genoemd. Die LTV-ratio is voor 2015 gesteld op 103%. voor 2016 op 102% en voor 2017 op 101%. 

3. U bent huiseigenaar
• De hypotheekrenteaftrek blijft voor bestaande hypotheken onveranderd. Ook verandert er niets ten aanzien van de aan de hypotheek gekoppelde spaar- en verzekeringsproducten.
• Bij het oversluiten van een bestaande hypotheek (bijv. naar een andere hypotheekverstrekker) verandert er niets, als er geen extra bedrag wordt bijgeleend.
• Bij het ophogen van de hypotheek, bijvoorbeeld voor een verbouwing, geldt voor het extra bedrag dat de  hypotheekrente alleen aftrekbaar is als het bedrag volledig wordt afgelost binnen 30 jaar en ten minste annuïtair.

4. U bent huiseigenaar en koopt een nieuw huis
• De overdrachtsbelasting is 2%.
• Bij het oversluiten van een bestaande hypotheek verandert er niets als de hoogte gelijk blijft (ook bij een overstap naar andere hypotheekverstrekkers).
• Bij het ophogen van de hypotheek geldt voor het extra bedrag dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als het bedrag volledig wordt afgelost binnen 30 jaar en ten minste annuïtair.
• Dubbele hypotheekrenteaftrek voor de huidige woning die te koop staat en de nieuwe woning blijft mogelijk. De regeling is geldig vanaf het kalenderjaar waarin de woning te koop wordt gezet of de in aanbouw zijnde woning is gekocht en de twee opvolgende jaren.
* Om de dubbele woonlasten te verlichten, kunt u uw oude woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Voor verhuur op basis van de Leegstandwet geldt niet de uitgebreide huurbescherming: u kunt de huur opzeggen als uw huis is verkocht. Onderzoek wel of het in uw situatie echt voordelig is om de woning tijdelijk te verhuren en wat de fiscale consequenties zijn. Daarnaast moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. En u moet toestemming vragen aan de geldverstrekker waar u uw hypotheek heeft ondergebracht.
• Voor het nieuwe deel van de lening geldt dat in 2018 de maximale omvang van de hypotheek niet meer hoger mag zijn dan de marktwaarde van de woning (100%). Dit wordt de verlaging van de LTV-ratio genoemd. Die LTV-ratio is voor 2015 gesteld op 103%. voor 2016 op 102% en voor 2017 op 101%. 

5. Tot slot
Het pakket voor de woningmarkt moet mensen zekerheid bieden over de fiscale behandeling van de eigen woning en zo het vertrouwen op de woningmarkt helpen herstellen. Op den duur levert de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de verlaging van de LTV-ratio de schatkist jaarlijks 5,4 miljard euro op.

Laatste aanpassingen 06-01-2015