Default

Bureau Krediet Registratie

Geld lenen is een kwestie van vertrouwen. U moet ervanuit kunnen gaan dat u door het lenen van geld niet meer verplichtingen aangaat dan u kunt betalen. Om dat te voorkomen is de geldverstrekker wettelijk verplicht om bij elke leenaanvraag informatie in te winnen over het verloop van eventueel eerdere leningen. Ook uw huidige financiële situatie wordt bekeken.

Deze informatie wordt verstrekt door de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.

Het BKR registreert vrijwel alle in Nederland verstrekte kredieten. Als u een lening sluit is de geldverstrekker verplicht deze aan te melden bij het BKR. Ook eventuele onregelmatigheden in het betalingsverloop worden gemeld, zoals achterstanden langer dan twee maanden.