Default

Uw kredietaanvraag beoordeeld

Bij de beoordeling van uw kredietaanvraag wordt gebruik gemaakt van het credit-scoresysteem.
Dit systeem is gebaseerd op een objectieve statistische analyse en kent een score toe aan vele gegevens van uw kredietaanvraag. Belangrijk is ook dat zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan in uw kredietverleden. Maar ook of uw netto inkomen voldoende is voor de woonlasten, overige vaste lasten, de lasten van de aangevraagde lening en de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud. Voor kosten voor levensonderhoud zijn normen ontwikkeld gebaseerd op de gedragscode van de VFN.
VFN : Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland.
Deze norm bestaat uit 3 onderdelen:
- Basisnorm: minimumbedrag voor levensonderhoud, is afhankelijk van gezinssamenstelling
- Leennorm : inkomensafhankelijke opslag vastgesteld op 15% en afhankelijke van het netto inkomen, de basisnorm en de huurnorm.
- Huurnorm : het normbedag voor woonlast, per 1 januari 2016 is de huurnorm € 230,-
 
Berekening kosten:
Basisnorm + {(Netto inkomen -/- basisnorm -/- Huurnorm) * 15%)}

Gezinssamenstelling                                                               Basisnorm     Maximumnorm

Alleenstaande zonder kinderen                                                  € 815,-                € 1118,-
Alleenstaande met kinderen                                                      € 990,-                € 1243,-
Gehuwd/ samenwonend                                                           € 1276,-               €  1510,-
Gehuwd / Samenwonend met kinderen                                      € 1332,-               €  1534,-