Default

Vervroegd aflossen

Uw financiële situatie kan in de loop van de tijd veranderen. U hebt bijvoorbeeld aan het einde van de maand wat geld over. Of u hebt vakantiegeld ontvangen. Financiële meevallers die u kunt gebruiken voor extra aflossingen?

Bij een Doorlopend Krediet
is dat geen enkel probleem. U kunt altijd zonder kosten geheel of gedeeltelijk extra aflossen.

Wanneer u de Persoonlijke Lening geheel vervroegd aflost, brengt de geldverstrekker het volgende in rekening:

5% van de kredietsom, voordat meer dan éénvijfde deel van de looptijd is verstreken
3% van de kredietsom, nadat meer dan éénvijfde deel, maar niet meer dan tweevijfde deel van de looptijd
is verstreken
2% van de kredietsom, nadat meer dan tweevijfde deel, maar niet meer dan drievijfde deel van de looptijd
is verstreken
niets, als meer dan drievijfde deel van de looptijd is verstreken.

Voorbeeld

Kredietsom: 5.000,-

Looptijd: 48 maanden
Aflossing: in maand 13
Vergoeding: 3% over € 5.000,- = € 150,-

Bij een vervroegde aflossing van een deel van de lening geldt de bovenstaande regeling ook, maar dan over het evenredige deel. Het evenredig deel wordt bepaald door het bedrag dat vervroegd wordt afgelost, te delen door het uitstaande saldo op het tijdstip van vervroegde aflossing. Verrekening vindt plaats aan het einde van de looptijd.