Default

Onafhankelijkheidsverklaring

 Onafhankelijkheidsverklaring van
                                     Niesten  Assurantiën & Hypotheken BV

Wij verklaren dat:
  1. Alle beleidsbepalers of toezichthouders van ons kantoor de beroepseed of belofte hebben afgelegd en naleven;
  2. Adviezen vertrekt worden door onze medewerkers die minimaal voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft);
  3. Verzekeringen worden geselecteerd op basis van objectieve kwaliteitscriteria;
  4. Verschillende verzekeringen worden vergeleken en het advies om voor een bepaalde verzekering van een bepaalde verzekeraar te kiezen wordt onderbouwd aan de hand van deze vergelijking;
  5. Door vaste periodieke afspraken wordt het advies getoetst en bekeken of de gekozen oplossing gecontinueerd of aangepast dient te worden.
  6. Ons kantoor vóórafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst informatie vertrekt over de daadwerkelijke beloning die eventueel worden ontvangen van schade-, leven- en zorgverzekeraars;.
  7. Door schade-, leven- en zorgverzekeraars of daaraan gelieerde ondernemingen direct noch indirect enig financieel belang wordt gehouden in het advieskantoor of daaraan gelieerde ondernemingen;
  8. Door medewerkers van schade-, leven- en zorgverzekeraars of daaraan gelieerde ondernemingen direct noch indirect enige bestuurlijke- of toezichthoudende functie wordt vervuld bij het advieskantoor of daaraan gelieerde ondernemingen;
  9. Ook anderszins geen omstandigheden bekend zijn die strijdig zouden kunnen zijn in het kader van de verwachte onpartijdigheid/onafhankelijkheid bij de uitoefening van de werkzaamheden van ons kantoor Niesten Assurantiën & Hypotheken BV.