Default

Beheerst beloningsbeleid

Klantbehandeling:     

 Zoals uit onze dienstenwijzer blijkt gaan wij zorgvuldig om met de advisering van zowel schade- als levensverzekeringen en hypotheken. Uitgangspunt van Niesten Assurantiën & Hypotheken BV naar onze relaties is altijd: Er dient duidelijkheid te zijn omtrent de inhoud en doel van het product bij onze relatie, duidelijkheid omtrent de beloning bij het product en duidelijkheid over het vervolgtraject qua begeleiding. Wij gaan voor onze relaties, niet voor de verzekeraars.

Op deze manier weten wij dat U, onze relatie, op de juiste manier behandeld wordt.

 Maatregelen om risico’s te vermijden en te beheersen 

  Wij vinden het vanzelfsprekend dat we risico’s vermijden en eventuele risico’s beheren door het kennisniveau van alle medewerkers met klantcontacten op niveau te houden en zo nodig te verbeteren door een passende opleiding te laten doen. Strategisch gezien houden wij ons hier aan van uit het verleden en naar de toekomst toe. Zo kunnen wij bij onze relaties het vertrouwen behouden en laten groeien. 

Beleid voor Beheerst Beloningsbeleid

   Het beloningsbeleid is vastgesteld door directie van Niesten Assurantiën & Hypotheken BV. Directie ontvangt het salaris wat minimaal aan een DGA uitbetaald dient te worden. Tevens wordt dividend toegekend indien de resultaten dat toelaten.

De overige binnendienstmedewerksters ontvangen hun salaris geconfirmeerd aan de salarisindicator Personele diensten van buro D&O. Wij werken niet met bonussen.