Default

Beroepseed

Sinds 1 januari 2013 dienen alle bestuurders en commissarissen van alle financiële instellingen in Nederland een beroepseed af te leggen. De eed (of -belofte) geldt voor bankiers, verzekeraars, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen, financiële tussenpersonen en nog meer financiële dienstverleners.

Ook wij, Niesten Assurantiën & Hypotheken zijn ervan overtuigd dat door deze beroepseed het aanzien van de financiële sector zal verbeteren.
Als financieel tussenpersoon hebben wij de eed ook afgelegd en deze vastgelegd:

Beroepseed Patrick en Toon Niesten