Default

Stad Holland Ziektekosten 2016

Ziektekosten 

 Ziektekostenverzekeringen kunnen we bij vrijwel elke verzekeraar onderbrengen.
Bent u zelfstandig ondernemer dan denken we aan een pakket in combinatie met arbeidsongeschiktheid.
Bent u particulier dan adviseren wij Stad Holland.Het Basispakket bij stad Holland

Bij Stad Holland betaalt iedereen, zowel individueel als collectief verzekerden, dezelfde premie voor de basisverzekering. In 2106 maandelijks een bedrag ad € 102,-

Uw verzekering in 2016

Premies aanvullende verzekeringen


De premies voor de Compact en Jongeren aanvullende verzekeringen zijn gelijk gebleven voor 2016, de overige aanvullende verzekeringen zijn iets in premie verhoogd. 
 

 vanaf 18 jaar

Compact AV

€ 7,50

Jongeren AV

€ 10-95

Standaard AV

€ 19,75

Uitgebreide AV

€ 32,25

 Extra uitgebreide AV

€ 44.75

AV Zorg Riant

€55,50

   
 

De aanvullende verzekering in 2016


Stad Holland heeft, als onderlinge waarborgmaatschappij, geen winstoogmerk. Ons motto blijft: goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. Sinds 2008 is Stad Holland jaarlijks door het intermediair uitverkozen tot “beste zorgverzekeraar”.


Voor
meer informatie en advies

Neem dan contact op met ons kantoor.
Telefoon 0229-542764 of stuur een e-mail naar 
info@niesten.nu