Default

Huurdersbelang

Wat is huurdersbelang?

Het (eigendoms)belang dat de huurder heeft bij zaken die aan de huurwoning zijn bevestigd of verbeterd en daarmee eigenlijk onroerende zaken zijn geworden.

Wat wordt met huurdersbelang bedoeld?

Indien U niet de eigenaar van een woning bent maar de woning huurt en U heeft voor eigen rekening wijzigingen aangebracht in de woning dan moet u deze apart opgeven. Reden hiervoor is dat dit niet verzekerd is in de opstalverzekering van de eigenaar. U kunt hierbij denken aan een parketvloer, niet-standaard keuken en/of badkamer, een dakkapel. Kortom: verbouwingen, verbeteringen en betimmeringen ect., die u op uw kosten in het gehuurde gebouw heeft laten aanbrengen.

Waarom dient U dit verzekeren?

Uw investeringen zijn nu deel van het gehuurde gebouw geworden, maar u heeft geen zekerheid dat de eigenaar van het gebouw in geval van schade het door u aangebrachte en betaalde laat herstellen. Door zelf de waarde van deze investeringen te verzekeren weet u dat er bij schade dekking is, indien deze schade verzekerd is volgens de voorwaarden.