Default

Vliegvertraging?

 De Europese rechter heeft recent voor de tweede keer beslist dat de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk is voor schade door vertragingen van drie uur of meer. Dit mag nu definitief als geldend recht worden beschouwd. Voor het tijdverlies gelden vaste vergoedingen, oplopend tot € 600 per passagier.Een luchtvaartmaatschappij kan alleen nog aan schadevergoeding ontkomen met een geslaagd beroep op overmacht. Daarbij gaat het met name om zaken als weersomstandigheden, natuurrampen, terrorisme, e.d. Vaak vinden vertragingen echter hun oorzaak in een technisch mankement. Zo’n mankement wordt in het algemeen nu juist niet als overmacht gekwalificeerd.Recente voorbeelden uit de rechtspraak zijn de volgende:
  1. een tijdens onderhoud van het vliegtuig vastgesteld mankement levert geen overmacht op
  2. een technisch mankement dat optreedt na het voor vertrek vrijgeven van het toestel levert geen overmacht op.
  3. de vertraging op de eindbestemming is bepalend. Vertrek je met minder dan drie uur vertraging, maar loopt deze op tot boven de drie uur vanwege het missen van een aansluitende vlucht, dan is de aankomst op de eindbestemming bepalend voor je recht op vergoeding.
  4. een beroep op het matigen van de aanspraken op vergoeding vanwege de lage ticket prijs werd niet gehonoreerd.
Het lijkt er op dat de Nederlandse rechter uitgaat van een hoog beschermingsniveau van de passagier, wat in lijn is met het doel van de Europese wetgeving. Overkomt u een vliegvertraging zoals in de voorbeelden aangegeven: schakel uw rechtsbijstandverzekeraar in.

Info van SRK Rechtsbijstand d.d. 26-06-2013