Default
 • Spaarhypotheek
 • Aflossingsvrije hypotheek
 • De Levenhypotheek
 • De Annu├»teitenhypotheek
 • De Lineaire Hypotheek
 • De Hybride hypotheek
 • De Beleggingshypotheek


 • De Lineaire Hypotheek

  De lineaire hypotheek in het kort:

  • Maximale zekerheid: u lost de hypotheek in zijn geheel af.
  • Aflossing blijft gelijk, dus u weet waar u aan toe bent.
  • Rentelasten dalen, dus belastingvoordeel wordt kleiner.
  • Hoge lasten in het begin, die vanaf het begin met elke aflossing daalt:
  • Met een lineaire hypotheek betaalt u rente over de openstaande schuld. Omdat u iedere maand uw schuld een stukje aflost, betaalt u dus ook iedere maand minder rente. Uw totale woonlast wordt dus iedere maand lager. Met deze hypotheek bent u er zeker van dat uw schuld op het eind van de looptijd – na 30 jaar – volledig is afgelost. Daarnaast bouwt u relatief snel eigen vermogen op, omdat de hypotheekschuld snel afneemt.  

  Voordelen
  Vergeleken met andere hypotheekvormen, lost u bij een lineaire hypotheek het snelst af. U doet dus snel aan vermogensvorming. Op lange termijn is dit de goedkoopste hypotheek, zeker als u het belastingvoordeel buiten beschouwing laat.

  Nadelen
  De woonlasten zijn bij deze hypotheek in het begin hoger dan bij andere hypotheekvormen. Dit omdat u in het begin het meeste aflost. Dit gegeven bepaalt ook de hoogte van de hypotheek die u kunt krijgen. Het belastingvoordeel wordt met de jaren kleiner omdat de hypotheekschuld steeds verder afneemt. Deze hypotheekvorm is mede door zijn hoge lasten in het begin, voor veel mensen te duur.

   


  á