Default
 • Spaarhypotheek
 • Aflossingsvrije hypotheek
 • De Levenhypotheek
 • De Annu├»teitenhypotheek
 • De Lineaire Hypotheek
 • De Hybride hypotheek
 • De Beleggingshypotheek


 • Spaarhypotheek

  De Spaarhypotheek in het kort:

  • Maximale zekerheid: u lost de hypotheek in zijn geheel af. 
  • De gehele looptijd hetzelfde (hoge) belastingvoordeel.
  • Gekoppeld aan een gemengde verzekering:
  • Bij een spaarhypotheek betaalt u geen aflossing, maar sluit u een spaarverzekering af. Deze verzekering heeft een spaardeel en een risicodeel. Door te sparen bouwt u vermogen op, het risicodeel lost de hypotheekschuld af als u voor de einddatum van de hypotheek mocht komen te overlijden. Met het opgebouwde spaardeel lost u aan het eind van de looptijd de hypotheekschuld af.

  Voordelen
  U lost de hypotheek in zijn geheel af, u heeft dus maximale zekerheid. Het is daarnaast een fiscaal vriendelijke hypotheek, doordat u formeel gezien niet aflost heeft u tijdens de hele looptijd belastingvoordeel.

  Nadelen
  Het opgebouwde kapitaal is niet onbeperkt vrij van belasting. Als u alleenstaand bent, kan de levensverzekering een nadeel zijn. Er is immers geen partner die u als begunstigde kunt aangeven.
  Als u op latere leeftijd kiest voor een looptijd van 30 jaar, dan bent u duurder uit door een hogere premie voor de overlijdensrisicoverzekering die in de spaarhypotheek zit. Ook is er bij veel maatschappijen een maximale eindleeftijd, waardoor de hypotheek dan korter zal lopen. Met als gevolg hogere maandlasten.

  Einde spaarhypotheek in 2013

  Vanaf 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om in box 1 af te sluiten:

  • bankspaarhypotheek (Spaarrekening Eigen Woning of SEW)
  • spaarhypotheek (Kapitaalverzekering Eigen Woning of KEW)
  • spaarbeleggingshypotheek (Beleggingsrecht Eigen Woning of BEW)

  Er is echter wel overgangsrecht. Voor een op 31 december 2012 bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije eigen woninglening. Als aan deze bestaande aflossingsvrije lening een SEW; BEW of KEW wordt gekoppeld, dan moet dit uiterlijk 31 maart 2013 plaatsvinden. Na deze datum is het niet meer mogelijk om een SEW, KEW of BEW in box 1 af te sluiten.

  Ook als je op 31 december 2012 beschikt over een kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht die voldoet aan de voorwaarden om als KEW, SEW of BEW te worden aangemerkt maar niet formeel is gekoppeld aan de eigen woning, kunnen gebruik maken van deze overgangstermijn.

  Het bestaande regime voor lopende situaties blijft gehandhaafd. De bestaande KEW; BEW en SEW kunnen echter niet meer worden verhoogd.

  Het passende advies krijgt u van Patrick.


  á